Esthetische Tandheelkunde

Bekijk onderstaande video over een cosmetische behandeling

Bekijk ook de vele fotovoorbeelden onderaan deze pagina

Frosja Spijkers-Scheepens, Tandarts/directeur

Frosja Spijkers-Scheepens, (Esthetisch) Tandarts/directeur

Een mooi en verzorgd gebit: sommige mensen hebben het, anderen dromen ervan. Immers, een stralende lach is de moeite waard om naar te kijken. En
met een mooi gebit voel je je goed en straal je meer zelfvertrouwen uit. Maar het hebben van een mooi gebit is jammer genoeg geen vanzelfsprekendheid.
Er zijn helaas maar weinig mensen met een natuurlijk mooi en gezond gebit.

Tandartspraktijk Tilburg maakt esthetische tandheelkunde tot tandheelkunst. Frosja Spijkers-Scheepens, tevens directeur, is onze esthetische tandarts. Zij adviseert u graag over de mogelijkheden met betrekking tot uw gebit op esthetisch gebied. Tandarts Spijkers-Scheepens is tevens als esthetisch tandarts actief voor Schisis Team Brabant waar zij zorg draagt voor de esthetische behandelingen.

Een mooi gebit met behulp van composiet

Tandarts Spijkers-Scheepens is gespecialiseerd in het gebruik van composiet (waar ook witte vullingen van worden gemaakt) voor het opknappen van uw tanden. De voordelen van composiet zijn dat de kosten minimaal zijn ten opzichte van andere oplossingen en dat uw huidige gebit maximaal intact blijft.

Een aantal esthetische tandheelkundevoorbeelden met composiet

Man van 73 wilde een mooier gebit maar wel passend bij zijn leeftijd

 

Vrouw van 25 jaar had spleetje tussen haar voortanden

Spleetje tussen voortanden

Bruine tanden en grote spleten tussen tanden opgevuld met composiet

bruine tanden met spleten opgevuld met composiet facings

bruine tanden met spleten opgevuld met composiet facings

Knarsen, spleetje en dunne gevoelige tanden

knarsen gevoelige tanden dunne tanden spleetje tandarts

 

Patiënte mist tanden: gebit wordt met composiet opgebouwd

Dit meisje mist meerdere tanden, die  niet aangelegd zijn. Op de boventanden zijn laagjes composiet, witte vulling, gezet.

Voor behandeling

Voor behandeling

Ne behandeling

Na behandeling

Plaatsing van composiet facings

Voorbeeld patient 2 voor cosmetische behandeling met composiet

Voor behandeling met composiet

Voorbeeld patient 2 cosmetische na behandeling met composiet

Na behandeling met composiet

Opbouwen van tanden met composiet op verzoek in huidige kleur

Voorbeeld 4 voor

Voor behandeling met composiet

Voorbeeld 4 na

Na behandeling met composiet

 Composiet facings op kleine voortanden

Composiet facing op kleine voortand na

Composiet facing op kleine voortand voor

 

Composiet facing op kleine voortand voor

Composiet facing op kleine voortand na

Composiet facings en lachlijncorrectie in natuurlijke vorm

Lachlijncorrectie en plaatsing 8 composiet facings voor

Lachlijncorrectie en plaatsing 8 composiet facings voor

Lachlijncorrectie en plaatsing 8 composiet facings na

Lachlijncorrectie en plaatsing 8 composiet facings na

 Knarsetandende patiënt, terugbrengen tanden naar oorspronkelijke lengte na levenslang knarsen

Daarnaast aanbrengen hoektandgeleiding om het knarsen te stoppen. Eventueel in later stadium aanbrengen; knarsplaat vervaardigen indien hoektandgeleiding niet afdoende blijkt. 

Knarsende patient voor tandheelkundige behandeling

Knarsetandende patiënt voor tandheelkundige behandeling

Knarsende patient na tandheelkundige behandeling

Knarsetandende patiënt na tandheelkundige behandeling

 Behandeling van Schisis (in de volksmond: hazenlip) patiënt met composiet

Esthetisch tandarts Frosja Spijkers-Scheepens behandelt namens het Schisisteam Brabant alle patiënten die een esthetische behandeling nodig hebben. Zie hieronder een resultaat.

Behandeling schisis patient met composiet voor

Behandeling schisispatiënt met composiet voor

Behandeling schisis patient met composiet na

Behandeling schisispatiënt met composiet na

Plaatsing natuurlijk witte composiet facings

De vier middelste voortanden hadden veel verkleurde vullingen, mevrouw wilde dit graag mooier. Daarom 4 facings van witte vulling (composiet) gemaakt.

Natuurlijk witte facings plaatsen voor behandeling

Gebit voor behandeling

Natuurlijk witte facings plaatsen na behandeling

Natuurlijk witte facings plaatsen na behandeling

Plaatsing witte composiet facings en dichtmaken spleetje tussen de tanden met behoud van natuurlijke uitstraling

6 composiet facings en spleetje dichtmaken voortanden voor behandeling

6 composiet facings en spleetje dichtmaken voortanden voor behandeling

6 composiet facings en spleetje dichtmaken voortanden na behandeling

6 composiet facings en spleetje dichtmaken voortanden na behandeling

Tanderosie

Tanderosie is een onomkeerbaar verlies van tandweefsel dat wordt veroorzaakt door direct contact met zuren. Het is een sluipend proces dat niet gemakkelijk te stoppen is.

Bekijk hier nog meer voorbeelden:
[catlist id=53]

Herkennen van tanderosie

De eerste effecten zijn zelf niet direct waarneembaar. Meestal wordt tanderosie pas in een later stadium opgemerkt. De klachten ontstaan vaak bij het eten of drinken in de vorm van pijnklachten en gevoeligheid; vaak is het tandglazuur dan al verdwenen. Tanderosie is pas goed te herkennen als het uiterlijk van de tanden verandert. Tanderosie begint bij de achterkant van de boventanden en op de kauwvlakken van de grote kiezen.

Tanderosie krijgen

Zuren uit voeding en dranken zijn voornamelijk de oorzaken van tanderosie. Deze zuren kunnen we zelf aanmaken en /of van buitenaf innemen. Voorbeelden van zuren en andere bedreigingen zijn:

 • fruit (kiwi, grapefruit, sinaasappel);
 • frisdrank, wijn, vruchtensap en energiedranken;
 • snoep (zure matten, zuurtjes, winegums);
 • azijnhoudende voedingsmiddelen (sladressing, zuur gemarineerde voedingsmiddelen);
 • medicijnen;
 • acetylsalicylzuur of aspirine in tablet- dan wel poedervorm;
 • ijzerpreparaten;
 • voedingssupplementen;
 • zure vitaminepreparaten die worden opgezogen dan wel worden opgedronken;
 • maagzuur;
 • chronisch braken (veroorzaakt door bijwerkingen van medicijnen, boulimia, anorexia);
 • alcoholisme;
 • speekseltekort.

Tanderosie voorkomen

Tanderosie wordt niet voorkomen door geen zuren te eten en te drinken. Het zit hem vooral in de hoeveelheid, frequentie en manier van inname van zuren. Over het algemeen geldt dat de volgende handelingen tanderosie kunnen voorkomen, dan wel verminderen/vertragen:

 • eet maximaal een- of tweemaal per dag zuur fruit;
 • poets 2 keer per dag;
 • beperk het aantal eet- en drinkmomenten tot 7 keer per dag;
 • geef kinderen liever een hele maaltijd (bijvoorbeeld brood met fruit en drank tegelijk) dan elk half uur iets;
 • spoel de mond met eten of drinken na het eten van zure maaltijden;
 • wacht minstens 1 uur met tandenpoetsen na het eten of drinken;
 • houd zure dranken niet te lang in de mond, drink door een rietje;
 • kauw regelmatig op een suikervrije, bufferende kauwgom.

Tanderosie herstellen

Verdwenen glazuur komt nooit meer terug. De tandarts kan de schade repareren en het er mooi uit laten zien, maar wat weg is blijft weg. Bovendien hebben alle reparaties een beperkte levensduur. Probeer het dus te voorkomen!

Zelfbewustzijn

Een gebit moet tijdens de duur van een mensenleven veel doorstaan. Het wordt blootgesteld aan vele, vaak suikerhoudende voeding, (kool)zuren uit drankjes zoals frisdranken en maagzuur. Daarnaast kan een gebit ook beschadigd worden door bijvoorbeeld knarsetanden en ongevallen. En zelfs een tandartsbehandeling kan schadelijk zijn voor het tandweefsel!

Als je aan al die bedreigingen denkt, zou het lachen je bijna vergaan. Voor veel mensen met gebitsproblemen is dit ook letterlijk het geval. Mede onder invloed van tv-programma’s en berichtgeving in de media zijn mensen zich bewuster geworden van de bespreekbaarheid van gebitsproblemen. Zo wordt voor velen zichtbaar wat er tegenwoordig mogelijk is op esthetisch gebied en hoe bereikbaar goede mondzorg is geworden voor vrijwel iedereen. Daardoor schuiven veel mensen tegenwoordig hun schaamte aan de kant en wordt de tandarts sneller gebeld.

Esthetische tandheelkunde is in feite geen vakgebied, maar wél een specialisme. Het is integraal onderdeel van verschillende tandheelkundige behandelingen. Vrijwel iedere behandeling kent esthetische aspecten: het kunstgebit, de ‘plaatjes’, frames, implantaten, vullingen, kronen, etc. Wij werken volgens strikte regels aan de esthetische behandeling van het gebit en altijd in overeenstemming met de wensen van de patiënt.

Een aantal voorbeelden

Gebitsanalyse

Mensen kunnen uit cosmetische overwegingen kiezen voor esthetische tandheelkunde, maar bijvoorbeeld ook vanwege pijnklachten. Voorafgaand aan de behandeling wordt een weloverwogen stappenplan opgesteld. Dit stappenplan is de basis voor zorgvuldig geplande behandelingen. Het eerste wat in kaart wordt gebracht is de aard van de hulpvraag. Daarbij wordt de patiënt grondig geïnformeerd over alle mogelijkheden en behandelopties en de voor- en nadelen ervan. Belangrijk daarbij is dat de patiënt helder krijgt wat wel en niet realistisch is met betrekking tot het gebit. Immers, sommige tv-reclames kunnen de werkelijkheid mooier voorspiegelen dan uiteindelijk mogelijk is.

Na bespreking van de hulpvraag volgt de gebitsanalyse. Die bestaat uit een checklist die zorgvuldig wordt nagelopen, waarna gebitsfoto’s worden gemaakt. Deze foto’s tonen de status van het gebit en waar de behandelpunten liggen. Er worden onder meer foto’s van de mond in rust en een brede lach gemaakt, evenals foto’s van de patiënt die diverse letters uitspreekt.

Na de foto’s volgt het welbekende ‘happen’. Nadat alle eerste stappen doorlopen zijn, worden gebitsanalyseformulier, foto’s en afdrukken naar het laboratorium gestuurd. Het resultaat leidt tot een functionele oplossing die het mogelijk maakt om uiterst nauwkeurig te werken.

In onze praktijk streven wij naar minimal invasive dentistry. Dit betekent dat je als tandarts zo weinig mogelijk aan tanden wilt slijpen. De laatste etstechnieken en nieuwste composieten bieden hiervoor uitstekende mogelijkheden. Zo wordt tandHEELkunde ook nog eens tandheelKUNST!

Bleken

In onze praktijk hebben wij jarenlange ervaring met het bleken van tanden (tooth whitening). Nu vast is gesteld dat bleken niet schadelijk voor de tanden is, vragen steeds meer patiënten een behandeling aan. Was bleken vroeger nog uitzonderlijk, tegenwoordig voeren wij hiervoor talloze behandelingen uit. Bleken blijkt aantrekkelijk te zijn voor jong en oud. Met wittere tanden oogt het gebit jonger, frisser en gezonder. In onze praktijk bieden wij naast inwendig bleken ook de thuisbleekbehandeling aan. Hierbij draagt de patiënt een soort op maat gemaakte gebitsbeschermer, gevuld met gel. De gel maakt de tanden witter.

Kleur van de eigen tanden

Tanden en kiezen zijn opgebouwd uit tandbeen en glazuur. De kleur en de dikte van het tandbeen bepalen hoofdzakelijk de kleur van de tand of kies. De oorspronkelijke kleur van het tandbeen is erfelijk bepaald. Het glazuur van tanden en kiezen is nagenoeg doorzichtig. De hoektanden hebben een dikkere laag tandbeen dan de overige tanden, waardoor ze vaak geler zijn. Naarmate we ouder worden, verkleuren tanden en kiezen. Er kunnen echter nog meer oorzaken zijn van het verkleuren. Bijvoorbeeld door kleurstoffen uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Denk hierbij aan het drinken van koffie, thee en rode wijn. Ook roken veroorzaakt verkleuringen. Door het slijten van het tandglazuur dringen kleurstoffen uit voedsel en dranken makkelijker door.

Bleken niet altijd de enige oplossing

Bleken hoeft niet altijd de enige of beste oplossing te zijn. Laat uw gebit eerst door onze specialisten bekijken en beoordelen. Zo wordt vastgesteld hoe gezond en vrij van gaatjes uw gebit is en of eventuele vullingen niet lekken. Daarna wordt de huidige kleur van uw tanden beoordeeld. Bij de gebitsanalyse wordt onder meer gelet op:

 • de oorzaak van de verkleuring;
 • het aantal donkere vullingen;
 • de aanwezigheid van (veel) kronen en bruggen;
 • ziekten en/of medicijnen als oorzaak van de verkleuring;
 • de algemene hygiëne van het gebit;
 • de juiste tandkleur voor uw gebit.

Kosten van bleken

Het bleken van tanden en kiezen wordt niet meer vergoed door de zorgverzekering vanuit de basis- of aanvullende tandartsverzekering. Deze kosten zijn dus geheel voor eigen rekening. De kosten (onder voorbehoud) voor het inwendig bleken (het gaat hier dan om 1 tand, bijvoorbeeld na een val) zijn:

 • Eerste sessie: € 43,19
 • Vervolgsessies: € 16,20
 • Vulling (om af te sluiten): € 41.00

De kosten voor het uitwendig thuisbleken zijn:

 • Uitwendig bleken per kaak: € 114,83 eenmalig voor de zogenaamde bleeklepel
 • Materialen voor thuisbleken: € 16,00 (setje van 4 tubes)

Bovengenoemde prijzen zijn prijzen uit 2013 en kunnen per individueel geval wellicht afwijken.

Duur van de behandeling

De duur van het bleken hangt af van de verkleuring van de tanden en het gewenste resultaat. Inwendig bleken is soms al na 1 sessie klaar. Maar er kunnen meerdere sessies nodig zijn voor het juiste resultaat. Uitwendig thuisbleken duurt in de regel een paar dagen tot enkele weken.

Veiligheid van het bleken

Onderzoek toont aan dat het buitenste deel van het glazuur direct na het bleken tijdelijk iets minder hard is. Het tandglazuur wordt door het bleken tijdelijk iets poreuzer. Dit herstelt in de meeste gevallen vanzelf spoedig weer nadat het glazuur in contact komt met speeksel. Spoel uw mond direct na het bleken met een fluoride spoelmiddel. Indien u de instructies goed opvolgt, heeft thuisbleken onder begeleiding van uw tandarts of mondhygiënist geen blijvende nadelige gevolgen.

Tijdens de behandeling met de bleeklepel kunnen bepaalde etenswaren en dranken het resultaat nadelig beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn koffie, thee, rode wijn, koolzuurhoudende frisdranken, citrusvruchtensap en kleurstof bevattende etenswaren (zoals vruchtenjam). Tijdens de behandeling is het gebruik van deze producten, evenals roken, af te raden. Deze producten zijn meestal niet specifiek voor uw gebit gemaakt.

Als een bleeklepel niet goed om uw tanden en kiezen past, kan het blekende middel (waterstofperoxide) op uw tandvlees terechtkomen, waardoor pijn veroorzaakt en schade aangericht kan worden. Mocht u uw tanden willen bleken, doe dit dan altijd onder begeleiding van uw tandarts of mondhygiënist.

Resultaat

Het bleekresultaat verschilt per persoon. Over het algemeen blijft het effect van bleken ongeveer 3 tot 5 jaar zichtbaar. Daarna is een herbehandeling mogelijk; deze is vaak korter dan de eerste behandeling. De basiskleur van uw tandbeen bepaalt voor een belangrijk deel het uiteindelijke resultaat. Hoewel die basiskleur voor iedereen anders is, is het resultaat van een goede behandeling uiteindelijk voor elke patiënt het zelfde: een verzorgd en fris ogend gebit!

Smile design

De helderste manier waarop je uiting kunt geven aan blijdschap is misschien wel door te lachen. Samen met de lippen en het gezicht geeft een mooi gebit iemands karakter en levenshouding vaak perfect weer. Een stralend gebit geeft zelfvertrouwen. En met (meer) zelfvertrouwen kan het leven een stuk leuker worden! Als architect van het gebit kan een tandarts een zogenaamd smile design ontwerpen. Om tot zo’n smile design te komen, wordt de patiënt eerst uitgenodigd voor een cosmetisch consult. Tijdens dit consult worden de wensen en mogelijkheden met betrekking tot een smile design in kaart gebracht. Het is zaak om binnen de moderne, cosmetische tandheelkunde een mooie smile te maken zonder daarvoor al te veel gezond tandweefsel op te offeren. Het uitgangspunt hierbij is dan ook: minimaal invasieve tandheelkunde. Voor het creëren van die perfecte lach zijn verschillende opties voorhanden:

 • bleken;
 • orthodontie (beugel);
 • freehand bonding (composiet);
 • veneers (bonded porcelain restorations);
 • volledig keramische kronen en implantaten.

Orthodontie heeft bijna altijd de voorkeur omdat dit gebeurt door middel van tandverplaatsing. Zo hoeft er niet aan tanden geslepen of geboord te worden. Orthodontie verhelpt echter niets aan de tandvorm: dit gebeurt door de (cosmetische) tandarts die de tanden dan iets breder, langer of de hoekjes mooier van vorm kan maken. Zo wordt tot een zo fraai mogelijk eindresultaat gekomen: een prachtige, stralende lach!

Meer informatie over esthetische tandheelkunde

Wilt u meer informatie of direct een afspraak inplannen voor esthetische tandheelkunde? Bel dan 013-5425810 of neem contact met ons op via ons contactformulier. Wilt u producten bestellen met betrekking tot esthetische tandheelkunde? Bestel ze dan hier online. Dan heeft u ze de volgende werkdag gratis in huis.