Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van Tandartspraktijk Tilburg: www.tandartspraktijk-tilburg.nl.

Tandartspraktijk Tilburg hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt.

Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op www.tandartspraktijk-tilburg.nl is Tandartspraktijk Tilburg, Hoefstraat 197-1 te Tilburg.